Dozvola za sportski ribolov

Dozvola za sportski ribolov

Godišnja dozvola za sportski ribolov

Ribolov spada u jedne od najuzbudljivijih, a istovremeno jedan od opuštajućih sportova kojima se čovjek može baviti. Naravno, time se može baviti samo ukoliko se posjeduje odgovarajuća dozvola za sportski ribolov. Kupnja se obavlja kod udruge za sportski ribolov koja djeluje na području gdje želite loviti ribu. Svaki ribolovac koji se želi baviti sportskim ribolovom, mora biti član saveza za ribolov, te mora poznavati pravila i zakone o ribolovu, ovisno o području na kojem se nalazi i gdje se lov sprovodi. Ribolovac koji želi loviti na slatkim vodama, odnosno rijekama i jezerima, mora imati položen ribički ispit. To je jedan od uvjeta kako bi se mogla kupiti godišnja dozvola za sportski ribolov. Također, potrebno je biti učlaniti se u savez za sportski ribolov, a to možete učiniti preko lokalne udruge za sportski ribolov. Ukoliko vas ne zanima godišnja dozvola, tada također imate više vrsta dozvola koje su vam dostupne, između ostalog čak i dozvole na 3 dana. Kao pravi ribolovac, morate voditi računa da vam je oprema odgovarajuća. Svakako provjerite sve detalje koje vam predviđa vaš lokalni pravilnik o ribolovu, što se tiče opreme, količine ulovljene ribe. Pojedini pravilnici određuju da je potrebno ishoditi i posebne dozvole ovisno o tome da li na moru ribu lovite vršama, parangalima i na neki drugi način.

Dozvola za sportski ribolov na dnevnoj i tjednoj bazi

Osim godišnje dozvole, također je dostupna i dozvola za sportski ribolov koja vrijedi 1 dan ili 7 dana. Naravno, sve ovisi o vašim potrebama i željama. Nekima je ribolov samo rekreacija na određeno vrijeme, pa čak i kad se radi o sportskom ribolovu te im nije potrebna godišnja dozvola. U nekim slučajevima je moguće tjedne, dnevne i trodnevne dozvole kupiti preko interneta, no prije nego se odlučite krenuti na put, svakako provjerite sve potrebne informacije. Sportski ribolov je iznimno uzbudljiv, naročito na moru, predivnoj jadranskoj razvedenoj obali gdje istraživanja potvrđuju do čak 400 ribljih vrsta. svaki pravi ribolovac zna koliko je potrebno iskustva i strpljenja kako bi se ostvario kvalitetan ulov, te je se većina riba vraća natrag u more osim dozvoljene količine koju smijete ponijeti sa sobom. Mnogi pojedinci kojima dozvola za sportski ribolov traje 1 ili 7 dana nisu uključeni u lov zbog toga da bi ulovljenu ribu prodali ili pojeli. Više je do opuštanja, zabave, stjecanja iskustva i razvijanja domišljatosti kako s pravom tehnikom uloviti ribu. Stoga se većina samo slika sa ulovom i zatim vrati ribu u vodu.

Dozvola za sportski ribolov i rekreacijski ribolov

Ribolov se često percipira kao nešto dosadno, te da se time uglavnom bave umirovljenici. U osnovi, većina dozvola za sportski ribolov koja se izdala tokom godina, bila je namjenjena osobama oba spola i u rasponu godina od 18 do 70. Uistinu nema pravila, jer ribolov je poseban sport koji jednostavno povezuja čovjeka sa prirodom na drukčiji način. Potrebno je voditi računa o raznim detaljima kako biste namamili ribu u zamku. Također, iako se možda ribolovom želite baviti rekreativno, također je potrebna dozvola jednako kao što vam treba dozvola za sportski ribolov. Kupnju dozvole za rekreacijski ribolov možete obaviti kod ovlaštene osobe koja ima dozvolu prodaje od ministarstva poljoprivrede. Također, što se tiče rekreacijskog ribolova, većina pravilnika predviđa nužnost posebnih dozvola za pojedinu vrstu opreme koju ćete koristiti prilikom rekreativnog ribolova. Oprema za koju najčešće trebate posebnu dozvolu su vrše, osti, rasvjeta za ribolov noću, stajaći parangali i slično. Zato je poželjno dobro proučiti pravilnik i zakone o ribolostvu kako ne bi bilo neugodnih iznenađenja.

Tagovi: