Koliko je kondom siguran ako ne pukne

Koliko je kondom siguran ako ne pukne

Koliko je kondom siguran ako ne pukne i ispravno ga koristimo

Koliko je kondom siguran ako ne pukne i ispravno ga koristimo, zanimljivo je pitanje. Uvriježeno je mišljenje kako su kondomi, nakon apstinencije, koju ipak ne možemo nazvati kontracepcijskim sredstvom, najpouzdanije kontracepcijsko sredstvo na tržištu. Također za kondome možemo reći da su i najpopularnije kontracepcijsko sredstvo zbog svoje cijene, dostupnosti kao i zbog izostanka nuspojava prilikom korištenja. Međutim da bi zaključili koliko je kondom siguran ako ne pukne i ispravno ga koristimo, moramo znati što znači ispravno koristiti kondom. Ispravno korištenje kondoma bi svakako podrazumijevalo da se pridržavate uputa proizvođača, da pravilno rukujete kondomom prilikom otvaranja te kod samog korištenja. Ono što vam ni jedan proizvođač neće jamčiti je 100 postotna zaštita, čak ni ako se držite svih uputa za korištenje, ali podatak koji se pojavljuje kada se informirate o kondomima je da oni pružaju 90 i više postotnu zaštitu. Naravno ovdje treba naglasiti kako se postotak zaštite koju pružaju kondomi temelji na raznim anketama i upitnicima. Za nešto detaljniju analizu kondoma kao zaštite prilikom spolnog odnosa moramo obratiti pažnju na to da nam kondomi služe kao kontracepcijsko sredstvo, ali jednako tako, možda čak i psihološki važnije, čuvaju vas od spolno prenosivih bolesti.

Koliko je kondom siguran ako ne pukne, a koristim ga kao kontracepcijsko sredstvo

Većina komercijalnih marki kondoma su veoma sigurni i kao takvi odobreni od strane različitih državnih agencija zaduženih za hranu i lijekove. Svakako, prva informacija koju svi želite znati je koliko je kondom siguran ako ne pukne, a koristim ga kao kontracepcijsko sredstvo. Kako smo već naveli da bi kondom bio siguran ili barem dovoljno siguran moramo ga adekvatno koristiti. Najbitnija pretpostavka da bi vam proizvođač jamčio koliko je kondom siguran ako ne pukne, a koristim ga kao kontracepcijsko sredstvo, svakako je pravilno rukovanje kondomom. Ako kondom nije oštećen, podaci koji su dostupni iz raznih istraživanja govore kako vam pružaju barem 98 postotnu zaštitu od potencijalne trudnoće. Taj postotak pada na i dalje solidnih 85 posto zaštite prilikom neodgovarajućeg rukovanja kondomima. S obzirom da kondom funkcionira tako da fizičkim putem, tj. barijerom sprječava nastanak neželjene trudnoće, upravo ta njegova osobina je i nedostatak u smislu manje izraženog tjelesnog kontakta. Ako bi morali istaknuti glavni motiv korištenja kondoma prilikom spolnog odnosa, onda je to njegova druga funkcija, a to je zaštita od spolno prenosivih bolesti.

Koliko je kondom siguran ako ne pukne, a imate spolnu bolest ili ne želite dobiti spolnu bolest

Druga važna karakteristika je koliko je kondom siguran ako ne pukne, a imate spolnu bolest ili ne želite dobiti spolnu bolest. Svima kojima je važna kontracepcija ili sprječavanje neželjene trudnoće, a žele zadržati istinski fizički kontakt prilikom spolnog odnosa kondomi svakako nisu prva opcija zaštite. Područje gdje vam ništa ne može pružiti bolju zaštitu od kondoma, osim apstinencije ili barem jako dobro poznavanje svoga partnera i njegove zdravstvene situacije, svakako su spolno prenosive bolesti. Upravo je fizička barijera koju stvaraju kondomi, jedan od glavnih razloga zašto su uspješni kod sprječavanja širenja spolnih bolesti. Ako znate da se spolne bolesti prenose uglavnom tjelesnim tekućinama, sjemenom, vaginalnom tekućinom i krvlju onda je lako zaključiti koliko je kondom siguran ako ne pukne, a imate spolnu bolest ili ne želite dobiti spolnu bolest. Važno je i u ovom slučaju napomenuti koliko je bitno ispravno koristiti kondome. Osim pažljivog otvaranja zaštitne ambalaže u kojoj se nalaze kondomi, veoma je važno i okrenuti kondom na pravu stranu, kao i odabrati kondom odgovarajuće veličine. Naime kako bi ispunio svoju funkciju, kondom ne smije biti premali kako ne bi pukao, a jednako tako ne smije biti ni prevelik kako ne bi skliznuo prilikom spolnog odnosa. U svakom slučaju kao što ništa ni u životu nije 100 posto sigurno, tako nisu ni kondomi kao zaštita prilikom spolnog odnosa. Međutim pružaju nam jako dobru zaštitu i sigurnost, a posebno se ističu kao kombinacija sprječavanja neželjene trudnoće i zaštita od spolno prenosivih bolesti.

Tagovi: