Iako se CBD proizvodi u Hrvatskoj mogu naći skoro na svakom koraku, i dalje se postavlja pitanje dali su CBD proizvodi legalni u Hrvatskoj? Proizvodi od CBD-a su legalni u gradovima Hrvatske, kao i u