Ljubavni Tarot kao Alat za Samopomoć pruža značajne uvide u osobnu psihu, omogućavajući pojedincima da bolje razumiju svoje emocionalne motive, želje i strahove. Korištenje tarota u kontekstu samopomo