Razvoj bankarskih inovacija i kreditiranja ne samo da je ključan za modernizaciju bankarskih praksi, već igra značajnu ulogu u određivanju budućnosti bugarskog financijskog tržišta. Bankarske inovacij