Aktivno slušanje je esencijalni aspekt bračnih savjeta za poboljšanje verbalne i neverbalne komunikacije, osobito kad se radi o slaganju riječi s gestama. Kada jedan partner aktivno sluša, ne samo da