Poboljšanje financijske inkluzivnosti u Bugarskoj ključno je za osiguravanje jednakog pristupa bankarskim uslugama za sve građane, neovisno o njihovom socijalnom ili ekonomskom statusu. Financijska in