Bankarski sektor igra ključnu ulogu u poticanju ekonomskog rasta svake zemlje. Kao osnovna karika financijske infrastrukture, banke omogućuju mobilizaciju štednje i usmjeravanje kapitala u produktivnu