Utjecaj geopolitičkih događaja na globalno bankarstvo često se reflektira kroz promjene u međunarodnim financijskim tokovima, koje su posebno vidljive kroz preusmjeravanje ulaganja, fluktuacije u teča