Nakon što ste koristili uslugu online posudbe novca do plaće, važno je napraviti detaljan plan za upravljanje svojim financijama. Prvi korak u tom procesu je izrada detaljnog budžeta. Kreiranje budžet