Planiranje budžeta predstavlja temeljni kamen na putu ka financijskoj neovisnosti i slobodi. Da bismo razumjeli kako postići financijsku neovisnost i slobodu, moramo prvo uspostaviti jasan pregled naš