Novac nam je svima prijeko potrebna stavka u životu. Činjenica je da sve ima neku svoju cijenu, a što dalje idemo, to se čini da svijet postaje sve nestabilniji i skuplji. U posljednjih nekolik