Ljubav na prvi pogled je koncept koji je već dugo prisutan u našem društvu. Mnogi ljudi sanjaju o tom magičnom trenutku kada će se njihovi pogledi susresti sa osobom koja će im zauvijek promijeniti ži