Umjetnost predviđanja je vještina koja fascinira ljude još od drevnih vremena. Jedan od njenih najpoznatijih oblika jest korištenje tarota kao alata za otkrivanje budućih staza. Tarot se sastoji od 78