Živimo u modernom vremenu kada je tehnologija izrazito raširena i velikom broju ljudi je lako dostupna. Kroz svakodnevni život na svakom koraku koristimo razne smart odnosno pametne uređaje kao što su