Organiziranje informativnih radionica jedan je od najefikasnijih načina za pružanje praktičnog obrazovanja. Kroz interaktivno učenje, korisnici mogu steći konkretne vještine i saznanja o tome kako edu