Kockanje može prerasti u problematičnu ovisnost koja narušava svakodnevni život, odnose i financijsko stanje. Važno je biti iskren prema sebi i prepoznati znakove koji upućuju na to da je kockanje pre