Kako biti lijepa

Kako biti lijepa

Savjeti ženi o tome kako biti lijepa nisu samo oni orijentirani na fizički izgled, već i na samopouzdanje žene. Ne samo da kontakt očima odaje poštovanje, to je i znak samopouzdanja. Kada razg