U današnje vrijeme, kada se često susrećemo s različitim izazovima u području intimnosti i seksualnosti, važno je naglasiti potrebu za osnaživanjem pojedinaca u razvijanju seksualnih vještina i samopr