### Priprema za neočekivano: Krizno upravljanje u internet bankarstvu – Osnove i važnost

Internet bankarstvo predstavlja srce modernog financijskog poslovanja, nudeći korisnicima brz i jednostavan pr