Nakon financijske krize 2008 godine zbog sloma američkog tržišta nekretnina izazvanog stvaranjem sumnjivih financijskih derivata wall streetovskih mešetara, danas smo nažalost u novoj financijskoj k