Ima nešto meditativno u igri valova i valića u mirnom, vedrom danu i tada se voda čini prijateljska, majčinski lagano ljulja život u svojim njedrima, dok se valići zatrčavaju na bokove usidrenih