Arhetipovi Velike Arkane u kontekstu mudrosti tarota nude zamašan spektar simbolike i dubokih značenja koja se mogu primijeniti na različite aspekte naših života. Svaka karta Velike Arkane predstavlja