Razumijevanje simbolike u Tarotu može biti izvanredan put za osobno istraživanje i samopomoć. U njegovim kartama skrivaju se arhetipski simboli koji odražavaju ljudske osnove postojanja, emocije, izaz