Putovanje prema majstorstvu tarota: Koraci ka postizanju stručnosti u čitanju karata započinje s temeljnim razumijevanjem što tarot zapravo predstavlja. Prije nego što se budući tarot majstori mogu na