Utjecaj pandemije koronavirusa na društvene interakcije širom svijeta je neizmjerni. Socijalno distanciranje i ograničenja putovanja su dva glavna faktora koji su doveli do dramatičnih promjena u nači