Otvorena komunikacija o seksualnim željama je temelj zdravog odnosa i nezaobilazan faktor za stvaranje duboke emocionalne povezanosti između partnera. Često se pretpostavlja da su partneri u vezi auto