Kako nastaje potres

Kako nastaje potres

Kako nastaje potres po mitskim pričama starih naroda

Mitologije i mitske priče kod starih naroda obrađuju i potrese, a predstava potresa počiva na kozmogonijama tih naroda. Stari narodi su vjerovali da je zemlja živa, a div(zemlja) kada kihne, nastane potres. Kako nastaje potres, u Mongoliji u kozmičkom mitu žaba drži svijet na svojoj glavi i kada ona pomakne glavu, nastane potres. U Hinduskom mitu o stvorenom svijet svijet drži i nosi osam slonova i kada se samo jedan od njih umori i poklekne, nastane potres. Kako nastaje potres, kod naroda Sibira upregnuti psi vuku zemlju po njezinoj putanji i kada i kada ih napadnu buhe, a oni se u zaprezi pokušaju počešati, nastaje potres. Nema sumnje da postoji još mnoštvo mitova koji slikovito opisuju potrese, jer bilo ih je oduvijek, ali i ovo natuknice su dovoljne. U našem vremenu nema tako slikovitih priča, ali kraj sve savršenijih seizmografa i sve obrazovanijih seizmologa, ni ne trebamo ih, no potresi jednako katastrofično djeluju na živi svijet u svim vremenima.

Kako nastaje potres, pomicanje tektonskih ploča

Nema sumnje da je zemlja živo biće i da diše, dašće, uzdiše i kiše, kao u mitovima, ali pravi razlog razornih potresa je ipak klizanje i pomicanje tektonskih ploča. Kako nastaje potres, ta rušilačka i ničim zaustavljivdrama koju moderni čovjek može samo s užasom promatrati, nemoćan da išta učini. Da, pred silama prirode smo i danas nemoćni kao i u prapovijesti. To podrhtavanje, to pomicanje i pucanje tla je posve prirodna pojava, pa ipak uvijek iznova prestravi ljude na potresenom području. Kako nastaje potres objašnjavaju seizmolozi i geolozi, kažu da je za potrese krivo i sudaranje tektonskih ploča, aktiviranje vulkana, padanja nekog meterita koji se sjuri velikom brzinom na zemlju, a poneka potres izazovu i neka ljudska djelovanja. Zapravo zemlja stalno podrhtava samo mikro potrese ispod dva stupnja po Richteru ne osjetimo. Svi jači potresi su klasificirani po jačini podrhtavanja i razornoj moći, a oni slabiji su dosta česti, ali nisu tako razorni.

Kako nastaje potres, mikro potresi, manji potresi, lagani potresi, jaki potresi, veliki potresi, razorni potresi i epski potresi

Na skali seizmometra u rasponu od 1 – 9 stupnjeva po Richteru se bilježe svi potresi koji se dogode: mikro potresi, manji potresi, lagani potresi, jaki potresi, veliki potresi, razorni potresi i epski potresi. Kako nastaje potres je važno znati, kao i pokušaj predviđanja budućih potresa, na osnovi stalnog praćenja seizmologa, radi eventualne evakuacije stanovništva i životinja na vrijeme. No, čini se da i uz najpomnije praćenje, predviđanja nisu ni moguća ni pouzdana. Mikro, manji i lagani potresi se događaju svakodnevno širom svijeta, ali obično nema većih šteta i nikada ne dosegnu razinu katastrofe. Jaki potresi obično su razorni i za njima dolazi lančano podrhtavanje u seriji manjih potresa i to može trajati dugo, dugo nakon prvog jakog potresa. Kako nastaje potres tijek i intenzitet slijedećih podrhtavanja se vidi i iz pucanja zemlje, rasjeda i tupa koje se bukvalno same od sebe otvaraju na zemlji koju je pogodio razorni potres.

Tagovi: