Mitologije i mitske priče kod starih naroda obrađuju i potrese, a predstava potresa počiva na kozmogonijama tih naroda. Stari narodi su vjerovali da je zemlja živa, a div(zemlja) kada kihne, n