Subvencija za mlade

Subvencija za mlade

Subvencija za mlade: uspješna ili neuspješna demografska mjera?

Subvencija za mlade tj. subvencioniranje stambenih kredita je demografska mjera sadašnje politike kojoj je cilj spriječiti jedan od gorućih problema današnjice, a to je učestalo iseljavanje mladih u inozemstvo. Tim iseljavanjem Hrvatska gubi osnovni radni, čak štoviše, umni kapital koji je toliko neophodan za razvoj svake zemlje, pa tako i Hrvatske. Postiže li se tom mjerom spomenuta svrha? Nažalost, brojke pokazuju da ne. Dapače neki kritičari će reći da subvencija za mlade radi više štete nego koristi, poput dizanja cijena nekretnina u nebo. Taj cjenovni balon se onda opet prelijeva na kupca, koji sada plaća veću cijenu nego što bi za isti kvadrat stana platio prije uvođenja APN-a. Stvara se, naime, apsurdna situacija u kojoj država iz proračuna “pomaže” kupcu kupiti prvo nekretninu tako da mu 1/3, negdje i 1/2 iznosa subvencionira, dok ista ta mjera uzrokuje rast cijene nekretnine. Od svega toga najviše i jedino profitiraju prodavatelji nekretnina i banke. Drugi pokazatelj promašenosti ove mjere jest prikaz brojki ostvarenih prava na subvenije po gradovima u Hrvatskoj. Tako Zagreb, grad epitom jednog od većih problema Hrvatskog gospodarska, a to je snažna centralizacija u njegovom glavnom gradu, upravo prednjači u broju ostvarenih subvencija. Da stvar bude gora, upravo Zagreb ima najmanje problema s iseljavanjem, dok pusta Slavonija i Lika, gdje se kredit subvencionira i do 50 %, ostaju i dalje prazni, jer brojke pokazuju da je najmanje ostvarenih prava na subvencije kredita upravo u tim područjima. Sve to upućuje da je ova “demografska” mjera totalno promašena.

Subvencija za mlade: Sve što trebate znati – PART 1.

Ako vas neovisno o pitanju da li je spomenuta demografska mjera promašena ili ne subvencija za mlade i i dalje zanima, i želite iskoristiti tu priliku, ovo je sve što trebate znati o tome. Najprije, u sintagmi subvencija za mlade treba razjasniti što se to podrazumijeva pod riječi “mladi”. Prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita to su osobe koje nisu napunile 45 godina. Drugi uvjet jest da ta osoba, odnosno njezin bračni drug ili životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću. Nadalje, morate imati prebivalište na području RH. Ako su ispunjeni ti uvjeti, država vam 5 godina subvencionira dio kredita u iznosu od 30 %, pa sve do 50 % ovisno u kojem dijelu Hrvatske živite, i to do najviše 1. 500, 00 eura po metru kvadratnom, odnosno do najviše 100. 000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Drugim riječima, ako vam je kvadrat stana skuplji od 1. 500, 00 eura, npr. 1. 800, 00 eura, ova razlika od 300 eura se neće uzimati u obzir.

Subvencija za mlade: Sve što trebate znati – PART 2.

Nadalje, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Ukoliko vam se rodi dijete, za svako rođeno ili usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita rok vam se produžuje za 2 godine. To je također jedna od demografskih aspekata politike subvencija za mlade. Konačno, ako vas i dalje zanima subvencija za mlade i ispunili ste prethodne uvjete, potrebno je napraviti sljedeće korake. Naime, vi ćete i dalje morati proći kroz proces odobrenja klasičnog stambenog kredita. Dakle, najprije, morat ćete dokazati da ste kreditno sposobni, tj. da se banka može pouzdati u činjenicu da ćete moći otplaćivati kredit kroz ugovoreno razdoblje. Ako banka odredi da ste kreditno sposobni, i ako vam sva predana dokumentacija valja, ona će svu dokumentaciju zajedno sa svojim odobrenjem poslati APN-u. Taj proces vremenski može varirati, ali dobro je za znati da je APN dužan svoju odluku o potvrdi ostvarivanja prava na subvenciju dostaviti banci u roku od 3 dana od dana donošenja. Ono što vam tada još jedino prostaje jest da pristupite izradi ugovora o subvencioniranom kreditu i to je to, život u vašem novom domu može početi!

Tagovi: