Dogodio se taj trenutak koji vam je promijenio život: rodilo vam se dijete. Mnogi će reći da je to jedan od najljepših, ako ne i naljepši trenutak u čovjekovom životu. Međutim, kad se emocij