Zagađenja mora, oceana, jezera i rijeka su veliki problem za okoliš i za svjeove vodenih bića. Pravi ekološki izazov je pronaći što bezbolniji i što efikasniji način uklanjanja naftnih mrlja sa