Bankovne kreditne kartice su najkorišteniji brzi krediti i kod nas i u svijetu, ali su iznosi novca na njima definirani ugovorom s bankom koja je davatelj kartice. Limit na kreditnoj kartici od