Uz užurbani i naporan moderni tempo življenja, maločas se zapitamo kada će nastupiti uvjeti za starosnu mirovinu. Međutim, nastup vremenskog roka nakon kojega možemo ući u mirovinu nažalost nije