Nužan preduvjet razvitka svake poduzetničke ideje jest, osim naravno kvalitetne i provedive ideje, jest mogućnost njezinog financiranja, odnosno imanje potrebnog kapitala. Jedna od mogućnosti