U zadnjih 10 000 godina koliko čovjek ima uza sebe, prema riječima za to stručnih ljudi, pripitomljenog psa, s razlogom možemo reći da je pas čovjeku najbolji prijatelj. Ta toliko dugotrajna v